Thứ sáu, 05/08/2022 07:50
Số 8 năm 202212 - 14Download

Thúc đẩy chuyển đổi số đối với ngành dịch vụ

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê, PGS.TS Nguyễn Thị Anh Thu, TS Nguyễn Quốc Việt

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại dịch Covid-19 là một trong những khó khăn lớn mà các ngành, lĩnh vực phải vượt qua, nhưng đây cũng là cơ hội, đặc biệt đối với các ngành dịch vụ trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số. Thực tế qua 2 năm đại dịch cho thấy, đã có những dấu hiệu tích cực của chuyển đổi số trong một số lĩnh vực như y tế, giáo dục, thương mại điện tử, tài chính ngân hàng, logistics. Bên cạnh đó, chuyển đổi số của ngành dịch vụ Việt Nam cũng đang đối mặt với một số thành thức đòi hỏi Chính phủ phải có những giải pháp thiết thực, khả thi và doanh nghiệp phải tích cực, chủ động hơn.

Lượt dowload: 14 Lượt xem: 50

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)