Thứ hai, 25/01/2021 08:15
Số 1+2 năm 2021110 - 113Download

10 đột phá khoa học thế giới năm 2020

2020 đánh dấu một năm với nhiều biến động khó lường của đại dịch COVID-19, tuy vậy nền khoa học thế giới vẫn ghi nhận nhiều thành tựu vượt bậc. Tạp chí Scienticfic American đã bình chọn 10 tiến bộ khoa học có tiềm năng cách mạng hóa ngành công nghiệp, chăm sóc sức khỏe, xã hội và môi trường. Tạp chí xin được giới thiệu cùng bạn đọc.

Lượt dowload: 19 Lượt xem: 72

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)