Thứ hai, 25/01/2021 08:05
Số 1+2 năm 2021119 - 122Download

Tổng hợp hạt nhân: Nguồn năng lượng của tương lai

GS Cao Chi

Các nhà vật lý hạt nhân đã tiến đến gần thời điểm có thể chế ngự một nguồn năng lượng sạch hầu như vô tận - năng lượng tổng hợp hạt nhân trong tương lai gần (2030-2035). Phản ứng tổng hợp hạt nhân đang được xem là nguồn năng lượng của tương lai khi mà nó có thể giải quyết đồng thời hai vấn đề nóng của nhân loại: biến đổi khí hậu và bảo đảm năng lượng bền vững trong nhiều triệu năm.

Lượt dowload: 12 Lượt xem: 52

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)