Thứ sáu, 10/06/2022 07:55
Số 6 năm 202258 - 60Download

Truyền thông quang và xu thế tương lai

ThS Trương Đình Dũng, ThS Nguyễn Đức Bình

Trường Cao đẳng Kỹ thuật thông tin

Ngày nay, truyền thông quang đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong mạng truyền tải dữ liệu toàn cầu. Có thể nói, truyền thông quang đang mang lại khả năng trao đổi dữ liệu với tốc độ rất cao cho các loại hình dịch vụ khác nhau. Hiện nay, mạng cáp sợi quang đang truyền tải trên 99,99% lưu lượng Internet toàn cầu cho các dịch vụ băng thông rộng như: Netflix, Youtube, Facebook… Bài viết giới thiệu tổng quan về truyền thông quang và xu thế phát triển của công nghệ này trong tương lai.

Lượt dowload: 99 Lượt xem: 365

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)