Thứ bảy, 05/11/2022 07:55
Số 11 năm 202261 - 63Download

Metaverse: Cơ hội và thách thức

Nguyễn Ngọc Hưng, ThS Trương Đình Dũng

Trường Cao đẳng Kỹ thuật thông tin

Vũ trụ số (metaverse) được xem như một lớp trên mạng internet hiện có, một tập hợp các giao thức mở rộng, cho phép kết nối giữa các ứng dụng và nền tảng công nghệ. Công ty Gartner1 nhận định, metaverse là 1 trong 5 xu hướng công nghệ nổi bật của năm 2022, hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp trong chuyển đổi cách thức hoạt động, tuy nhiên nó cũng đặt ra những thách thức mới về vấn đề bảo mật.

Lượt dowload: 23 Lượt xem: 114

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)