Thứ hai, 10/06/2024 08:00

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đang dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 11/2014/TTBKHCN ngày 30/05/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (Thông tư 11). Bài viết tổng hợp lại một số bất cập và định hướng nội dung cần sửa đổi của dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 11*.

Thứ hai, 10/06/2024 07:55

Những năm gần đây, hoạt động thúc đẩy, hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý ở nước ngoài cho doanh nghiệp và đặc sản, sản phẩm chủ lực địa phương đã được quan tâm với nhiều cơ chế, chính sách và chương trình hỗ trợ từ Nhà nước. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn khiêm tốn, chưa như kỳ vọng do những khó khăn từ cả hai phía khách quan và chủ quan.

Thứ hai, 10/06/2024 07:50

Những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội mà đất nước ta đã đạt được, nhất là từ khi thực hiện công cuộc Đổi mới đến nay có sự đóng góp không nhỏ của các tổ chức nghiên cứu, tư vấn chính sách với tinh thần luôn luôn lắng nghe, cầu thị của các Lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, sự phát triển của tổ chức nghiên cứu, tư vấn chính sách nói chung, tổ chức nghiên cứu, tư vấn chính sách trong lĩnh vực tài chính công nói riêng còn hạn chế, nhất là về chất lượng nghiên cứu và khả năng đóng góp, phục vụ cho quản lý nhà nước. Bài viết đề xuất một số kiến nghị nhằm phát triển tổ chức nghiên cứu, tư vấn chính sách trong lĩnh vực tài chính công ở Việt Nam.

Thứ hai, 10/06/2024 07:45

Hiện nay, pháp luật của hầu hết các quốc gia quy định, tác phẩm khi hết thời hạn bảo hộ sẽ trở thành tài sản chung của công chúng (tài sản công cộng). Tuy nhiên trên thực tế, việc khai thác các tài sản công cộng, đặc biệt là với các tác phẩm nổi tiếng thường khó khăn hơn so với những gì chúng ta nghĩ.

Thứ hai, 10/06/2024 07:40

Các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) có thể đóng vai trò động lực tăng năng suất cho khu vực tư nhân ở Việt Nam. Đó là khẳng định trong Báo cáo có chủ đề “Đẩy mạnh KNĐMST” (Báo cáo) do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 23/04/2024. Báo cáo của WB đã chỉ ra một số khó khăn đối với các doanh nghiệp KNĐMST và đưa ra khuyến nghị nhằm cải thiện tình hình.

Thứ hai, 10/06/2024 07:35

Dựa vào lợi thế về tài nguyên biển, Việt Nam đã tiến hành những cách thức khai thác khác nhau để phát triển nền kinh tế, đồng thời cũng có các chính sách và biện pháp nhằm quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường để phát triển bền vững. Tuy nhiên, trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc phát triển gắn với bảo tồn biển của Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Suy giảm tài nguyên là kết quả của một loạt nguyên nhân khác nhau, cả chủ quan và khách quan. Do đó, cần có những giải pháp đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế với bảo tồn và phát triển bền vững.

Thứ ba, 07/05/2024 08:00

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), tiền thân là Ủy ban Khoa học Nhà nước (UBKHNN), được thành lập theo Sắc lệnh số 016-SL ngày 04/03/1959 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 65 năm đồng hành cùng đất nước và dân tộc theo chiều dài lịch sử, ngành KH&CN Việt Nam đã góp phần tích cực vào công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; phục vụ tái thiết đất nước sau thống nhất; đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Căn cứ trên những tư liệu lịch sử của Bộ KH&CN, bài viết này điểm lại những mốc thời gian theo dòng lịch sử, kể từ ngày thành lập UBKHNN đến nay.

Thứ ba, 07/05/2024 08:00

Nguyên Bộ trưởng Hoàng Văn Phong giữ trọng trách đứng đầu ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) hai nhiệm kỳ (từ tháng 8/2002 đến tháng 8/2011). Nhân kỷ niệm 65 năm thành lập ngành KH&CN, ông đã dành thời gian chia sẻ với bạn đọc của Tạp chí về vai trò của KH&CN và những chính sách nền móng hình thành nền tảng pháp lý cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cùng những cảm xúc sau nhiều năm gắn bó với ngành KH&CN nói chung và gần một thập kỷ gắn bó với Bộ KH&CN nói riêng.

Thứ ba, 07/05/2024 07:55

Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam (18/5) và 65 năm thành lập Bộ KH&CN, GS.TSKH Vũ Minh Giang - Đại học Quốc gia Hà Nội đã chia sẻ với Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam một số vấn đề về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) trước những cơ hội và thử thách mới. Theo GS Vũ Minh Giang, là nước đi sau trong phát triển kinh tế, Việt Nam có không ít khó khăn trong lĩnh vực này mà trước hết là sự hạn chế về quy mô đầu tư cho nghiên cứu và xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển giao công nghệ. Vì vậy, chúng ta cần đặc biệt quan tâm đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý hoạt động KH&CN.

Thứ ba, 07/05/2024 07:50

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tập hợp, đoàn kết và phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN); thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với trí thức KH&CN, góp phần ổn định tư tưởng chính trị trong đội ngũ trí thức. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ KH&CN và chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam (18/5), TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA đã dành thời gian chia sẻ với Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam về những đóng góp của đội ngũ trí thức và giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức KH&CN vững mạnh trong tình hình mới.

1 2 3 4 5 ... 55