Thứ hai, 15/01/2024 08:00

Thân gửi: Ban biên tập, độc giả và cộng tác viên của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam,

Nhân dịp năm mới 2024 và chuẩn bị đón Xuân Giáp Thìn, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, tôi thân ái gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Ban biên tập, độc giả và cộng tác viên của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam!

Thứ hai, 15/01/2024 07:55

Tuy gặp nhiều khó khăn do tác động khách quan và nguyên nhân chủ quan, nhưng năm 2023, ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST). Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ KH&CN ngày 28/12/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cũng như những kết quả quan trọng mà ngành KH&CN đạt được trong năm 2023. Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, ngành KH&CN cần có tinh thần “đi tắt đón đầu”, đặc biệt chú trọng vào những vấn đề liên quan tới thể chế, sự phối hợp đồng bộ, tinh thần thúc đẩy, truyền cảm hứng…

Thứ hai, 15/01/2024 07:50

Ngày 25/12/2023, Câu lạc bộ Nhà báo Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam đã công bố kết quả bình chọn 10 sự kiện KH&CN nổi bật năm 2023. Hoạt động bình chọn do các nhà báo chuyên theo dõi lĩnh vực KH&CN tại các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương thực hiện. Các lĩnh vực được bình chọn năm 2023 gồm: cơ chế chính sách, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học ứng dụng, tôn vinh nhà khoa học, hợp tác quốc tế.

Thứ hai, 15/01/2024 07:45

Năm 2023, Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ đã ban hành một số văn bản nổi bật liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST). Những văn bản này khẳng định: đội ngũ trí thức là lực lượng lao động trí óc, có trình độ học vấn cao, chuyên môn sâu về một lĩnh vực, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo; sự phát triển bao trùm, nhanh, bền vững phải dựa chủ yếu vào KH,CN&ĐMST; công nghệ sinh học là động lực quan trọng để thực hiện quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng… Ngoài ra, năm 2023, Chính phủ cũng đã ban hành 3 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ; Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị về phát triển thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập; Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành Thông tư hướng dẫn về công tác dự toán kinh phí cho các nhiệm vụ KH&CN.

Thứ hai, 15/01/2024 07:40

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội chịu sự tác động từ những biến đổi liên tục, đa chiều trên nhiều khía cạnh, việc nhìn nhận lại những thành quả đã đạt được và đưa ra các định hướng cần thực hiện sẽ giúp chúng ta hình dung và tin tưởng hơn về một tương lai tốt đẹp mang nhiều hy vọng. Với ý nghĩa này, trước thềm năm mới 2024 - Xuân Giáp Thìn, Tạp chí trân trọng giới thiệu chia sẻ của một số nhà khoa học, nhà quản lý về những vấn đề đang được quan tâm như: vai trò của khoa học xã hội và nhân văn, tương lai phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam, ý nghĩa của tri thức và sự sáng tạo…

Thứ hai, 15/01/2024 07:35

Thế giới đang thay đổi nhanh chóng với nhiều nguy cơ và thách thức, đòi hỏi con người phải vượt qua các giới hạn, rào cản để hợp tác với tầm nhìn rộng mở. Vượt qua gần 1.400 đề cử từ 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, 4 công trình được trao Giải thưởng Khoa học và Công nghệ thường niên toàn cầu VinFuture (Giải thưởng VinFuture) đều là các nghiên cứu mang tính đột phá, trong các lĩnh vực quan trọng, có tác động rõ rệt đến đời sống của hàng tỷ người trên thế giới: năng lượng xanh và bền vững; ứng phó với biến đổi khí hậu; nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực; y học sức khỏe.

Thứ hai, 15/01/2024 07:30

Các nhà khoa học trẻ là những người có vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của mỗi quốc gia. Với sự sáng tạo, khả năng đối mặt với thách thức và nhiệt huyết của tuổi trẻ, họ đang từng ngày thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển trong mọi lĩnh vực KH&CN của đất nước. Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, Tạp chí trân trọng giới thiệu một số gương mặt trong số họ. Đặc biệt, các nhà khoa học trẻ này đều sinh năm Rồng.

Thứ hai, 15/01/2024 07:25

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (gọi tắt là Nghị quyết 20), hoạt động KH&CN đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước khẳng định vai trò động lực trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết này vẫn còn một số hạn chế, yếu kém, có mặt chậm khắc phục, chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 20 gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm. Tạp chí xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc 6 nhiệm vụ trọng tâm này.

Thứ hai, 15/01/2024 07:22

Ngày 5/10/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg về phát triển thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 25). Văn bản đã chỉ ra một số “điểm nghẽn” cần được giải quyết, từ đó quán triệt các bộ, ban, ngành liên quan khắc phục để tiếp tục thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập. Để làm rõ những điểm mới trong Chỉ thị 25, Tạp chí KH&CN Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Đức Nghiệm - Phó Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN.

Thứ hai, 15/01/2024 07:20

Sở hữu trí tuệ (SHTT) ngày càng được coi là một công cụ toàn diện thúc đẩy hợp tác, phát triển kinh tế và bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh. Các nước phát triển luôn kêu gọi các nước đang phát triển tăng cường quyền SHTT, thiết lập những chuẩn mực quốc tế mới để bảo vệ lợi ích kinh tế, bao gồm đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của họ. Các nước đang phát triển có thể sử dụng quyền SHTT ở tầm chiến lược để tạo điều kiện cho chuyển giao công nghệ (CGCN) và thu hút FDI. Bài viết làm rõ hơn vấn đề SHTT trong thương mại quốc tế nói chung và thu hút FDI nói riêng, qua đó đề xuất một số kiến nghị ở góc độ SHTT nhằm thúc đẩy bền vững FDI vào Việt Nam.

1 2 3 4 5 ... 53