Thứ hai, 15/01/2024 08:00

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố (TP) Hồ Chí Minh lần thứ XI đã xác định “phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển TP nhiệm kỳ 2020-2025. Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, TP định hướng chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó khẳng định khoa học và công nghệ (KH&CN) phải thực sự là động lực cho sự phát triển. Để thực hiện được mục tiêu và định hướng đặt ra, TP đã xây dựng nhiều chính sách đặc thù, đột phá nhằm tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ.

Thứ hai, 15/01/2024 07:58

Những năm gần đây, nhờ được quan tâm, đầu tư mạnh mẽ, sự đóng góp của ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) Thái Bình đã hiện hữu rõ nét ở các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, trong hầu hết các khâu, từ sản xuất đến tiêu thụ và phát triển. Nhờ vậy, ngành nông nghiệp Thái Bình đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, cải thiện đời sống người dân.

Chủ nhật, 10/12/2023 08:00

Nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2019-2023; đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 154), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị giao ban KH&CN vùng Đông Nam Bộ lần thứ 16.

Chủ nhật, 10/12/2023 07:55

Thông qua việc thực hiện dự án: “Ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình xen canh lúa - tôm càng xanh toàn đực theo tiêu chuẩn VietGAP tại vùng bắc Cà Mau, tỉnh Cà Mau” thuộc Chương trình Hỗ trợ, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025, Trung tâm Giống nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau) đã xây dựng thành công mô hình xen canh lúa - tôm
càng xanh toàn đực đạt chuẩn VietGAP, góp phần nâng cao giá trị gia tăng trên cùng một diện tích sản xuất, tạo tiền đề cho phát triển nông nghiệp hữu cơ tại địa phương.

Chủ nhật, 10/12/2023 07:50

Sở hữu trí tuệ (SHTT) đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của cả nước nói chung và TP Hải Phòng nói riêng. Đặc biệt, trong bối cảnh TP Hải Phòng đang tập trung phát triển kinh tế theo hướng bền vững, quyền SHTT trở thành một trong những công cụ quyết định sức mạnh cạnh tranh của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Với xu hướng hội nhập hiện nay, việc thực thi các cam kết về SHTT không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc đối với mọi tổ chức, cá nhân.

Thứ sáu, 10/11/2023 08:00

Ngày 13/10/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Giao ban KH&CN vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (NTB&TN) lần thứ XVI để tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2019-2023. Thông qua Hội nghị này, nhiều khó khăn, vướng mắc đã được trao đổi, thảo luận nhằm phát huy tốt hơn những tiềm năng lợi thế của vùng, thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) đóng góp nhiều hơn vào phát triển kinh tế - xã
hội của các địa phương trong vùng.

Thứ sáu, 10/11/2023 07:55

 Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Thủ đô năm 2023 (Techfest Hanoi 2023) với chủ đề “Hà Nội kết nối vùng Thủ đô: Sáng tạo và phát triển” đã diễn ra từ ngày 12-14/10/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Sự kiện cùng các triển lãm, diễn đàn, hội thảo, cuộc thi là chuỗi hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần thúc đẩy thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Thứ sáu, 10/11/2023 07:50

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2023 (Techfest Nghe An Open 2023) với chủ đề “Kết nối các nhà sáng lập - Connecting Founders” đã diễn ra từ ngày 11-13/10/2023 tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An với nhiều hoạt động ý nghĩa như triển lãm, hội thảo, cuộc thi và lễ trao giải tôn vinh các nhà khoa học, tập thể nghiên cứu. Chuỗi sự kiện mang ý nghĩa thiết thực góp phần thúc đẩy thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các địa phương lân cận.

Thứ ba, 10/10/2023 08:00

Trong bối cảnh toàn cầu đang phục hồi sau đại dịch COVID-19, việc nâng cao trình độ công nghệ sản xuất là một yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp thích ứng với sự thay đổi và tăng cường năng lực cạnh tranh. Bài viết đánh giá khái quát về hiện trạng trình độ và năng lực công nghệ của các doanh nghiệp sản xuất thuộc các ngành kinh tế chủ lực của tỉnh Long An. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh trong thời gian tới.

Thứ ba, 10/10/2023 07:55

Một trong những kết quả nổi bật của hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Bắc Giang trong thời gian qua là nhiều nhiệm vụ KH&CN được ứng dụng vào thực tiễn. Để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả các nhiệm vụ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể như: tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nâng cao chất lượng đề xuất nhiệm vụ KH&CN; tổ chức đối thoại với các cơ quan chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; định kỳ tổ chức Hội thi Tìm kiếm ý tưởng trong nghiên cứu khoa học…

1 2 3 4 5 6