Thứ sáu, 10/06/2022 08:00
Số 6 năm 202229 - 30Download

CANTI: Phát triển năng lực ứng dụng kỹ thuật hạt nhân phục vụ sản xuất

Phong Vũ

Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp (CANTI) là đơn vị trực thuộc Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, được thành lập năm 2007 trên cơ sở phát triển từ Phòng thí nghiệm về ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong lĩnh vực đánh dấu của Viện Nghiên cứu hạt nhân. Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển (2007-2022), CANTI đã vươn lên thành một tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) có uy tín quốc tế trong việc nghiên cứu, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ kiểm tra, khảo sát các hệ thống công nghiệp và những lĩnh vực khác có liên quan.

Lượt dowload: 11 Lượt xem: 48

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)