Thứ sáu, 10/06/2022 08:00
Số 6 năm 202244 - 46Download

Đổi mới mô hình tăng trưởng tại Vĩnh Phúc dựa trên nâng cao TFP

Nguyễn Mạnh Dần, Lê Xuân Biên

Viện Năng suất Việt Nam

Những năm gần đây, Vĩnh Phúc nổi lên là một trong những địa phương phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững. Trong đó, có sự đóng góp của khoa học và công nghệ (KH&CN) trong việc nâng cao năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Bài viết giới thiệu đóng góp của TFP vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời đưa ra những giải pháp nâng cao trong thời gian tới. Đây cũng là những kinh nghiệm tốt để các địa phương khác tham khảo.

Lượt dowload: 14 Lượt xem: 52

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)