Thứ sáu, 10/06/2022 08:00
Số 6 năm 202255 - 57Download

Ô nhiễm nhựa đại dương: Hãy hành động ngay từ bây giờ

VH

“Tác động của ô nhiễm nhựa đại dương đối với các loài sinh vật biển, đa dạng sinh học và các hệ sinh thái” là tiêu đề báo cáo đánh giá do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) công bố mới đây. Báo cáo dựa trên việc phân tích, tổng hợp 2.590 nghiên cứu nhằm cung cấp một cái nhìn toàn diện nhất từ trước đến nay về thực trạng đáng báo động về ô nhiễm nhựa đối với các loài và hệ sinh thái đại dương. Báo cáo cũng là sự cảnh báo đối với Việt Nam vì Việt Nam đã được coi là một trong số các quốc gia đứng đầu trên thế giới về khối lượng rác thải nhựa xả ra đại dương. Chính vì vậy, chúng ta cần sớm hiện thực hóa những mục tiêu của Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 và tích cực tham gia vào các thỏa thuận toàn cầu có liên quan.

Lượt dowload: 12 Lượt xem: 52

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)