Thứ bảy, 05/11/2022 07:55
Số 11 năm 202234 - 35Download

Ứng dụng đất hiếm để sản xuất phân bón vi lượng

Xuân Diện - Vũ Phong

Những năm gần đây thông qua việc thực hiện một số đề tài nghiên cứu và dự sản xuất thử nghiệm các cấp, các nhà khoa học của Viện Công nghệ xạ hiếm (Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam)… đã tiến hành một số nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng các nguyên tố đất hiếm dùng làm phân bón trong sản xuất nông nghiệp và bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

Lượt dowload: 13 Lượt xem: 79

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)