Thứ tư, 05/04/2023 07:50
Số 4 năm 202356 - 58Download

Công nghệ in 4D và một số ứng dụng

Hoàng Văn Phi, ThS Trương Đình Dũng

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin

Với nhiều tính năng ưu việt, có thể tạo ra những cấu trúc có thể tự biến đổi, công nghệ in 4D đang được đẩy mạnh nghiên cứu phát triển, hứa hẹn mở ra hướng đi mới, cung cấp cho nhân loại những cải tiến công nghệ vượt bậc ở nhiều lĩnh vực như: xây dựng cơ sở hạ tầng, y tế, công nghệ sinh học, hàng không vũ trụ... Bài viết giới thiệu về nền tảng và sự phát triển của công nghệ in 4D, vật liệu in và một số ứng dụng tiêu biểu.

Lượt dowload: 61 Lượt xem: 2149

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)