Chủ nhật, 10/09/2023 07:55
Số 9 năm 20237 - 9Download

Thiết kế và triển khai các chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo: Nguyên tắc xây dựng và bài học quan trọng

Andy Hall, Renate Hays

Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp khối thịnh vượng chung (CSIRO)

Điều tạo nên sự khác biệt cho các chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo (ĐMST) chính là sự tập trung rõ ràng vào mục tiêu tăng cường năng lực, cụ thể là tăng cường năng lực của các ngành, khu vực hoặc quốc gia để phát triển kinh tế - xã hội thông qua hoạt động ĐMST. Chương trình Aus4Innovation* đã tiến hành đánh giá nhiều chương trình hỗ trợ ĐMST quốc tế khác nhau để xác định một số nguyên tắc và bài học quan trọng cho hoạt động thiết kế và triển khai các chương trình hỗ trợ ĐMST.

Lượt dowload: 13 Lượt xem: 67

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)