Thứ ba, 10/10/2023 07:55
Số 10 năm 202347 - 48Download

Nhìn lại 10 năm thi hành Luật Khoa học và Công nghệ: Bắc Giang đẩy mạnh ứng dụng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ vào thực tiễn

Nguyễn Thanh Bình

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang

Một trong những kết quả nổi bật của hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Bắc Giang trong thời gian qua là nhiều nhiệm vụ KH&CN được ứng dụng vào thực tiễn. Để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả các nhiệm vụ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể như: tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nâng cao chất lượng đề xuất nhiệm vụ KH&CN; tổ chức đối thoại với các cơ quan chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; định kỳ tổ chức Hội thi Tìm kiếm ý tưởng trong nghiên cứu khoa học…

Lượt dowload: 89 Lượt xem: 349

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)