Thứ hai, 15/01/2024 07:50
Số 1+2 năm 20245 - 8Download

10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2023

Mai Văn Thủy

Ngày 25/12/2023, Câu lạc bộ Nhà báo Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam đã công bố kết quả bình chọn 10 sự kiện KH&CN nổi bật năm 2023. Hoạt động bình chọn do các nhà báo chuyên theo dõi lĩnh vực KH&CN tại các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương thực hiện. Các lĩnh vực được bình chọn năm 2023 gồm: cơ chế chính sách, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học ứng dụng, tôn vinh nhà khoa học, hợp tác quốc tế.

Lượt dowload: 41 Lượt xem: 151

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)