Chủ nhật, 10/03/2024 07:55
Số 3 năm 202425 - 27Download

Bước tiến mới trong sản xuất nhân tạo và nuôi thương phẩm cá ngựa đen

Nguyễn Thị Hải Thanh1, Nguyễn Thị Lan1, Võ Thị Hà1, Hoàng Ngọc Lâm1, Nguyễn Phương Liên1, Nguyễn Đình Huy2, Phạm Công Nguyên3

1Chi nhánh Ven biển, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

2Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang

3Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

Hiện nay, để xuất khẩu cá ngựa sống làm cảnh hay các sản phẩm dược liệu từ cá ngựa ra nước ngoài, cần chứng minh được việc thương mại cá ngựa không đe dọa đến sự tồn tại lâu dài của chúng trong tự nhiên. Yêu cầu này đang là một thách thức cho ngành nuôi và xuất khẩu cá ngựa của Việt Nam. Từ thực tế trên, Chi nhánh Ven biển, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã đề xuất và được Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phê duyệt thực hiện dự án “Sản xuất thử nghiệm giống và nuôi thương phẩm nguồn gen cá ngựa đen (Hippocampus kuda Bleeker, 1852)”, mã số NVQG-2019/DA.17, giai đoạn 2019-2022.

Lượt dowload: 26 Lượt xem: 155

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)