Thứ ba, 07/05/2024 07:50
Số 5 năm 202414 - 15Download

TSKH Phan Xuân Dũng: Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là bồi đắp “nguyên khí quốc gia”

Phạm Thịnh

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tập hợp, đoàn kết và phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN); thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với trí thức KH&CN, góp phần ổn định tư tưởng chính trị trong đội ngũ trí thức. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ KH&CN và chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam (18/5), TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA đã dành thời gian chia sẻ với Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam về những đóng góp của đội ngũ trí thức và giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức KH&CN vững mạnh trong tình hình mới.

Lượt dowload: 70 Lượt xem: 247

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)