Thứ ba, 07/05/2024 07:45
Số 5 năm 202465 - 66Download

Xây dựng mô hình quản lý dinh dưỡng bền vững cho cây bưởi Năm Roi ở Hậu Giang

Thanh Thảo - Anh Trà

Thông qua việc thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng mô hình quản lý dinh dưỡng bền vững cho cây bưởi Năm Roi ở Hậu Giang” do Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang là đơn vị chủ quản, GS.TS Ngô Ngọc Hưng và các cộng sự thuộc Trường Đại học Cần Thơ đã xây dựng thành công mô hình quản lý dinh dưỡng bền vững, giúp nâng cao năng suất và chất lượng bưởi Năm Roi ở địa phương.

Lượt dowload: 47 Lượt xem: 185

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)