Chủ nhật, 10/07/2022 08:00
Số 7 năm 202242 - 44Download

Bình Phước: Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và thương hiệu

TS Trần Quốc Hoàn

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Phước

Nhận thức được tầm quan trọng của phát triển tài sản trí tuệ và thương hiệu trong thời kỳ hội nhập và bùng nổ kinh tế tri thức, tỉnh Bình Phước đã ban hành kế hoạch triển khai chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và thương hiệu cho sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, với nhiều nội dung đổi mới và phù hợp với thực tiễn phát triển. Bài viết giới thiệu khái quát về kế  hoạch này và hoạt động phát triển tài sản trí tuệ và thương hiệu tại Bình Phước hiện nay.

Lượt dowload: 26 Lượt xem: 74

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)