Thứ sáu, 05/08/2022 07:55
Số 8 năm 20227 - 11Download

Lực lượng lao động kỹ năng số: nhân tố thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia

Lương Thị Thảo, Nguyễn Triều Đông

Khoa Tài chính, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Chuyển đổi số đang diễn ra trên mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, trong cơ quan chính phủ và trong các ngành trọng điểm của nền kinh tế quốc gia. Chuyển đổi số được kỳ vọng giúp tăng năng suất, giảm chi phí và mở ra không gian phát triển mới, tạo ra các giá trị mới. Bên cạnh việc thúc đẩy phát triển hạ tầng số, đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ số mới, hoàn thiện môi trường pháp lý… thì việc chú trọng phát triển lực lượng lao động có kỹ năng số (digital skills) là một trong những yếu tố then chốt đảm bảo cho quá trình chuyển đổi số thành công.

Lượt dowload: 16 Lượt xem: 51

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)