Thứ bảy, 05/11/2022 08:00
Số 11 năm 202231 - 33Download

Phân tích thông tin sáng chế trong lĩnh vực khai thác hải sản

Đỗ Thị Thùy Dương1, Nguyễn Ngọc Chiến1, Phạm Ngọc Pha1, Nguyễn Quang Thái2, Phùng Xuân Hội3

1Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

2Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương

3Học viện An ninh Nhân dân

 

Khai thác hải sản là một ngành mũi nhọn của kinh tế biển nước ta. Tuy nhiên trên thực tế, các công nghệ khai thác hải sản ở nước ta phần lớn đều lạc hậu, mang nặng tính thủ công. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ ngư dân hoạt động trong lĩnh vực này có nhu cầu đổi mới công nghệ để tăng năng suất, sản lượng khai thác nhưng lại thiếu nguồn thông tin để thực hiện. Việc phân tích thông tin sáng chế sẽ giúp làm rõ hiện trạng trình độ của công nghệ khai thác hải sản ở nước ta và xu hướng công nghệ trên thế giới, qua đó cung cấp các thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ ngư dân đổi mới công nghệ.

Lượt dowload: 17 Lượt xem: 108

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)