Thứ ba, 10/01/2023 07:50
Số 1+2 năm 202382 - 84Download

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương và vùng lãnh thổ

TS Chu Thúc Đạt

Vụ Phát triển KH&CN địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ

Trong năm 2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiến hành tổng kết 6 nghị quyết của Bộ Chính trị Khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), bảo đảm quốc phòng - an ninh đến năm 2020 cho 6 vùng lãnh thổ. Kết quả cho thấy, phần lớn các chỉ tiêu, nhiệm vụ của những nghị quyết này cơ bản được hoàn thành. Trong thành công đó, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) đã thể hiện rõ vai trò đồng hành và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa..., phục vụ phát triển KT-XH của các vùng lãnh thổ nói riêng, cả nước nói chung.

Lượt dowload: 8 Lượt xem: 58

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)