Thứ bảy, 05/11/2022 08:00
Số 11 năm 202241 - 43Download

Bắc Giang: Lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực thúc đẩy phát triển bền vững

Nguyễn Thanh Bình

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang

Từ một tỉnh có xuất phát điểm thấp, đến nay Bắc Giang nằm trong nhóm các tỉnh/thành phố có tốc độ tăng trưởng dẫn đầu cả nước, là điểm sáng và là một trong những địa phương có sức hấp dẫn nhất về thu hút đầu tư. Để đạt được những kết quả đó, Bắc Giang xác định, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) là động lực cho phát triển bền vững. Trong thời gian tới, Bắc Giang đặt mục tiêu “trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô GRDP đứng trong nhóm 15 tỉnh/thành phố dẫn đầu cả nước và đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc”*.

Lượt dowload: 173 Lượt xem: 457

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)