Thứ hai, 05/09/2022 07:55
Số 9 năm 202244 - 47Download

Hà Nội: Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

Nguyễn Anh Tuấn1, Nguyễn Thị Diễm Hằng2

1Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

2Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

 

Thời gian qua, quy mô, tiềm lực, thu hút đầu tư và kết quả hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) của TP Hà Nội đều ghi nhận những thành tựu nổi bật. Trong thời gian tới, để tiếp tục xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao và phát triển công nghệ hàng đầu của cả nước, tiến tới là của khu vực Đông Nam Á trên một số lĩnh vực, TP đã triển khai xây dựng Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.

Lượt dowload: 19 Lượt xem: 66

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)