Thứ sáu, 05/08/2022 07:55
Số 8 năm 202246 - 49Download

Nông nghiệp công nghệ cao của Hà Nội: Giải pháp để thu hút đầu tư

ThS Nguyễn Mạnh Hùng

Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ, Công chức, Viên chức, Bộ Nội vụ

Trong thời gian qua, thành phố (TP) Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả trong sản xuất nông nghiệp nói chung, nông nghiệp công nghệ cao (CNC) nói riêng. Có được những kết quả đó là nhờ những chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp CNC được chính quyền Thủ đô ban hành kịp thời. Tuy nhiên theo đánh giá chung, phát triển nông nghiệp CNC trên địa bàn Hà Nội vẫn chưa đạt được kỳ vọng và tương xứng với tiềm năng. Bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp CNC trên địa bàn Thủ đô.

Lượt dowload: 12 Lượt xem: 52

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)