Thứ sáu, 05/08/2022 08:00
Số 8 năm 202243 - 45Download

Nâng cao giá trị, danh tiếng cho sản phẩm “Chanh không hạt Hậu Giang”

Huỳnh Tấn Vụ

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang

Từ 7/2020 đến 7/2022, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang) đã triển khai thực hiện dự án cấp tỉnh: “Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể 'Chanh không hạt Hậu Giang' dùng cho sản phẩm chanh không hạt của tỉnh Hậu Giang” thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020. Sự thành công của dự án đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể theo hướng chuyên nghiệp, giữ vững giá trị và danh tiếng của sản phẩm khi mang nhãn hiệu.

Lượt dowload: 159 Lượt xem: 481

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)