Chủ nhật, 05/03/2023 08:00
Số 3 năm 20234 - 8Download

Xây dựng và phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo: bài học kinh nghiệm và gợi suy

Nguyễn Xuân Hòa, Trần Vũ Tuấn Phan, Nguyễn Quốc Đạt

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo

Một nền kinh tế muốn tăng trưởng bền vững thì không thể thiếu sự phát triển của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (ĐMST). Trên cơ sở đó, nhiều quốc gia đã thiết lập các mạng lưới trung tâm ĐMST để thử nghiệm việc xây dựng và thực thi các chính sách cụ thể liên quan đến thúc đẩy, hỗ trợ ĐMST trong doanh nghiệp. Bài viết phân tích kinh nghiệm xây dựng và phát triển trung tâm ĐMST của một số quốc gia trên thế giới, từ đó gợi mở các đề xuất cho hoạt động của trung tâm ĐMST tại các tỉnh/thành phố ở Việt Nam hiện nay.

Lượt dowload: 14 Lượt xem: 1883

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)