Chủ nhật, 05/03/2023 07:55
Số 3 năm 20239 - 11Download

Một vài gợi suy về liên kết phát triển khoa học và công nghệ vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

ThS Lê Kim Phương

Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa phương, Bộ KH&CN

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gồm 5 tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Đây là vùng kinh tế có vị trí đặc biệt quan trọng cả về an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội không những của khu vực miền Trung - Tây Nguyên mà còn có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, với sự chủ đạo của kinh tế biển gắn với công nghiệp và dịch vụ, du lịch. Ngày nay, trong điều kiện hội nhập, liên kết vùng để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn đang là vấn đề đặt ra đối với mỗi địa phương, việc liên kết phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) vùng kinh tế trọng điểm miền Trung cũng nằm trong xu thế tất yếu này.

Lượt dowload: 10 Lượt xem: 1873

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)