Thứ ba, 10/01/2023 08:00
Số 1+2 năm 20231 - 1Download

Thư chúc mừng Năm mới 2023

Năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) trong bối cảnh cả nước nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19. Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương, sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân, KH,CN&ĐMST đã có nhiều kết quả đáng khích lệ, đóng góp vào thành công chung của cả nước.

Lượt dowload: 95 Lượt xem: 2309

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)