Thứ hai, 05/06/2023 07:55
Số 6 năm 202350 - 52Download

Gia Lai: Hiệu quả lâu dài từ Chương trình nông thôn miền núi

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc Sở KH&CN Gia Lai

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), sự chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, đã có hàng chục dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ Ứng dụng và Chuyển giao Tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số (gọi tắt là Chương trình Nông thôn miền núi) được triển khai thành công trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Kết quả thực hiện các dự án đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của KH&CN trong sản xuất và đời sống của người dân.

Lượt dowload: 137 Lượt xem: 2321

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)