Thứ tư, 05/04/2023 08:00
Số 4 năm 202346 - 48Download

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu chứng nhận “Ba khía - Cà Mau”

Nguyễn Thị Mỹ, Tô Thảo Đang

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ, Sở KH&CN Cà Mau

Ý thức được tầm quan trọng của việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đối với các sản phẩm có thế mạnh của địa phương, thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Cà Mau đã triển khai nhiều chương trình, dự án hỗ trợ các sản phẩm đặc sản, đặc thù của tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn trong việc xây dựng, bảo hộ và phát triển các đối tượng SHTT. Mới đây, dự án: “Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận ba khía - Cà Mau” do Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ thuộc Sở KH&CN Cà Mau thực hiện thuộc chương trình “Xây dựng bảo hộ và quản lý phát triển cho các sản phẩm đặc thù và đặc sản ở địa phương” tại 4 huyện: Ngọc Hiển, Năm Căn, Phú Tân, Đầm Dơi đã được nghiệm thu và đánh giá cao.

Lượt dowload: 70 Lượt xem: 292

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)