Thứ ba, 10/01/2023 07:55
Số 1+2 năm 202380 - 81Download

Phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản giá trị cao ở Sóc Trăng

Đinh Văn Lộc

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Giống Nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sóc Trăng) đã thực hiện thành công dự án: “Xây dựng mô hình nuôi tôm sú (Penaeus monodon) kết hợp với các đối tượng có giá trị kinh tế cao (cá đối mục, cá măng) theo hướng bền vững tại khu vực ven biển tỉnh Sóc Trăng” thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025. Kết quả của dự án đã giúp đa dạng hóa đối tượng nuôi, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa thủy sản và thu nhập cho người dân; thể hiện sự chủ động trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn của địa phương.

Lượt dowload: 9 Lượt xem: 59

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)