Chủ nhật, 10/09/2023 08:00
Số 9 năm 20233 - 6Download

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hướng tới phát triển bền vững: Sự đồng hành và khuyến nghị của UNDP

ThS Trịnh Quỳnh Trang, TS Lý Hoàng Tùng

Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ

Là một phần của Chương trình nghị sự 2030 (The 2030 Agenda), khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) là một công cụ quan trọng trong việc xây dựng năng lực để tăng cường và điều chỉnh các hệ sinh thái ĐMST nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals - SDGs). Không chỉ hoạch định, dẫn dắt và đánh giá, Cơ quan Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) đã có nhiều hành động và khuyến nghị cụ thể hỗ trợ các quốc gia nhằm đạt được các mục tiêu đã cam kết, trong đó có Việt Nam.

Lượt dowload: 10 Lượt xem: 57

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)