Thứ sáu, 10/11/2023 07:50
Số 11 năm 20239 - 12Download

Bàn về xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công phục vụ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

TS Nguyễn Huy Cường

Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN, Bộ Khoa học và Công nghệ

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN), doanh nghiệp KH&CN và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) được xác định là những khâu đột phá chiến lược để góp phần đổi mới phương thức quản lý, điều hành và hoạt động của các chủ thể trong chuỗi giá trị KH,CN&ĐMST quốc gia. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều hoạt động sự nghiệp công phục vụ phát triển hệ sinh thái KNĐMST quốc gia chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam; chi phí lớn hơn nhiều lần so với tiêu chuẩn, định mức hiện hành; phương thức thanh/quyết toán không còn phù hợp với thực tế... khiến nhiều hoạt động không thể triển khai. Do đó, yêu cầu xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công phục vụ phát triển hệ sinh thái KNĐMST quốc gia là đặc biệt cần thiết và cấp bách.

Lượt dowload: 83 Lượt xem: 266

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)