Thứ sáu, 10/11/2023 08:00
Số 11 năm 202338 - 40Download

Thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Mai Thủy, Thanh Thảo

Ngày 13/10/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Giao ban KH&CN vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (NTB&TN) lần thứ XVI để tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2019-2023. Thông qua Hội nghị này, nhiều khó khăn, vướng mắc đã được trao đổi, thảo luận nhằm phát huy tốt hơn những tiềm năng lợi thế của vùng, thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) đóng góp nhiều hơn vào phát triển kinh tế - xã
hội của các địa phương trong vùng.

Lượt dowload: 85 Lượt xem: 404

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)