Chủ nhật, 10/03/2024 08:00
Số 3 năm 20243 - 5Download

Luật Năng lượng nguyên tử: Những bất cập, hạn chế cần sửa đổi, bổ sung

Đinh Ngọc Quang

Phòng Pháp chế và Chính sách

Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân, Bộ KH&CN

 

Luật Năng lượng nguyên tử (NLNT) đã được Quốc hội Khóa XII thông qua ngày 03/06/2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009. Trải qua hơn 15 năm thực hiện, Luật NLNT đã phát huy vai trò là đạo luật gốc trong lĩnh vực NLNT, tạo hành lang pháp lý cho việc thúc đẩy các hoạt động quản lý nhà nước và ứng dụng NLNT vì mục đích hòa bình tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, Luật NLNT đã bộc lộ các bất cập, hạn chế, cần sớm sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn.

Lượt dowload: 34 Lượt xem: 157

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)