Chủ nhật, 10/03/2024 07:55
Số 3 năm 20246 - 8Download

Định hướng sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về an toàn bức xạ

TS Đặng Thanh Lương

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, TP Hồ Chí Minh

Hơn 15 năm qua, Luật Năng lượng nguyên tử (NLNT) là cơ sở pháp lý để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiến hành các hoạt động trong lĩnh vực NLNT tại Việt Nam. Mặc dù vậy, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, một số nội dung của Luật NLNT - đặc biệt trong các hoạt động liên quan tới bức xạ - không còn phù hợp với bối cảnh hiện nay, cần được sửa đổi, bổ sung.

Lượt dowload: 27 Lượt xem: 278

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)