Chủ nhật, 10/03/2024 08:00
Số 3 năm 202421 - 24Download

Viện Nghiên cứu hạt nhân: 40 năm nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ hạt nhân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

TS Cao Đông Vũ

 

Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt đổi tên từ Phân viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, được thành lập theo Nghị định số 59/CP ngày 23/02/1979 của Hội đồng Chính phủ. Từ năm 1993, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam trực thuộc Bộ Khoa học Công nghệ, Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt được dùng tên là Viện Nghiên cứu Hạt nhân. Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Hạt nhân đã không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ (KH&CN) hạt nhân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Lượt dowload: 32 Lượt xem: 320

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)