Thứ ba, 07/05/2024 08:00
Số 5 năm 20244 - 7Download

Điểm lại những mốc son lịch sử trong chặng đường 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ

VH

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), tiền thân là Ủy ban Khoa học Nhà nước (UBKHNN), được thành lập theo Sắc lệnh số 016-SL ngày 04/03/1959 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 65 năm đồng hành cùng đất nước và dân tộc theo chiều dài lịch sử, ngành KH&CN Việt Nam đã góp phần tích cực vào công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; phục vụ tái thiết đất nước sau thống nhất; đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Căn cứ trên những tư liệu lịch sử của Bộ KH&CN, bài viết này điểm lại những mốc thời gian theo dòng lịch sử, kể từ ngày thành lập UBKHNN đến nay.

Lượt dowload: 59 Lượt xem: 357

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)