Thứ ba, 07/05/2024 08:00
Số 5 năm 20248 - 10Download

Nguyên Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: Tin tưởng vào sức mạnh trí tuệ và khát vọng cống hiến của đội ngũ các nhà khoa học và công nghệ Việt Nam

HG - MN

Nguyên Bộ trưởng Hoàng Văn Phong giữ trọng trách đứng đầu ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) hai nhiệm kỳ (từ tháng 8/2002 đến tháng 8/2011). Nhân kỷ niệm 65 năm thành lập ngành KH&CN, ông đã dành thời gian chia sẻ với bạn đọc của Tạp chí về vai trò của KH&CN và những chính sách nền móng hình thành nền tảng pháp lý cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cùng những cảm xúc sau nhiều năm gắn bó với ngành KH&CN nói chung và gần một thập kỷ gắn bó với Bộ KH&CN nói riêng.

Lượt dowload: 44 Lượt xem: 312

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)