Thứ ba, 07/05/2024 08:00
Số 5 năm 202455 - 57

Bến Tre: Đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

PGS.TS Lâm Văn Tân

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

Những năm gần đây, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) tại Bến Tre đã được triển khai đồng bộ, có tính cấp thiết, ứng dụng cao phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra, góp phần nâng cao vai trò của KH&CN trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH).

Lượt dowload: 0 Lượt xem: 231

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)