Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030: Một số nội dung đột phá

Ngày 11/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 569/QĐ-TTg ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) đến năm 2030. Đây là một trong những văn bản pháp lý quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển KHCN&ĐMST. Mục tiêu của Chiến lược là đến năm 2030, KHCN&ĐMST được phát triển vững chắc, thực sự trở thành động lực tăng trưởng, góp phần quyết định đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao… Để đạt được mục tiêu này, Chiến lược đã đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có một số giải pháp mang tính đột phá.

CANTI: Phát triển năng lực ứng dụng kỹ thuật hạt nhân phục vụ sản xuất

Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp (CANTI) là đơn vị trực thuộc Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, được thành lập năm 2007 trên cơ sở phát triển từ Phòng thí nghiệm về ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong lĩnh vực đánh dấu của Viện Nghiên cứu hạt nhân. Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển (2007-2022), CANTI đã vươn lên thành một tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) có uy tín quốc tế trong việc nghiên cứu, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ kiểm tra, khảo sát các hệ thống công nghiệp và những lĩnh vực khác có liên quan.

Đổi mới mô hình tăng trưởng tại Vĩnh Phúc dựa trên nâng cao TFP

Những năm gần đây, Vĩnh Phúc nổi lên là một trong những địa phương phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững. Trong đó, có sự đóng góp của khoa học và công nghệ (KH&CN) trong việc nâng cao năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Bài viết giới thiệu đóng góp của TFP vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời đưa ra những giải pháp nâng cao trong thời gian tới. Đây cũng là những kinh nghiệm tốt để các địa phương khác tham khảo.

Hình ảnh hố đen đầu tiên ở tâm Dải ngân hà

Ngày 12/5/2022, sau hơn 3 năm kể từ ngày công bố bức ảnh hố đen đầu tiên M87*, các nhà thiên văn thuộc dự án Kính thiên văn chân trời sự kiện - Event horizon telescope (EHT) đã công bố bức ảnh thứ hai chụp trực tiếp hố đen. Hố đen được chụp lần này rất đặc biệt, bởi vì nó chính là hố đen Sagittarius A* (Sgr A*) nằm tại tâm của dải Ngân hà (Milky Way), nơi Trái đất của chúng ta là một thành viên bé nhỏ.

Ô nhiễm nhựa đại dương: Hãy hành động ngay từ bây giờ

“Tác động của ô nhiễm nhựa đại dương đối với các loài sinh vật biển, đa dạng sinh học và các hệ sinh thái” là tiêu đề báo cáo đánh giá do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) công bố mới đây. Báo cáo dựa trên việc phân tích, tổng hợp 2.590 nghiên cứu nhằm cung cấp một cái nhìn toàn diện nhất từ trước đến nay về thực trạng đáng báo động về ô nhiễm nhựa đối với các loài và hệ sinh thái đại dương. Báo cáo cũng là sự cảnh báo đối với Việt Nam vì Việt Nam đã được coi là một trong số các quốc gia đứng đầu trên thế giới về khối lượng rác thải nhựa xả ra đại dương. Chính vì vậy, chúng ta cần sớm hiện thực hóa những mục tiêu của Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 và tích cực tham gia vào các thỏa thuận toàn cầu có liên quan.