Điểm lại những mốc son lịch sử trong chặng đường 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), tiền thân là Ủy ban Khoa học Nhà nước (UBKHNN), được thành lập theo Sắc lệnh số 016-SL ngày 04/03/1959 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 65 năm đồng hành cùng đất nước và dân tộc theo chiều dài lịch sử, ngành KH&CN Việt Nam đã góp phần tích cực vào công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; phục vụ tái thiết đất nước sau thống nhất; đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Căn cứ trên những tư liệu lịch sử của Bộ KH&CN, bài viết này điểm lại những mốc thời gian theo dòng lịch sử, kể từ ngày thành lập UBKHNN đến nay.

Hai trung tâm khoa học quốc tế dạng 2 được UNESCO bảo trợ của Việt Nam: Nâng cao uy tín, vị thế khoa học và công nghệ nước nhà

Được thành lập dưới sự bảo trợ của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), hai trung tâm quốc tế dạng 2 của Việt Nam (Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Toán học quốc tế - TTNC&ĐTTHQT và Trung tâm Vật lý quốc tế - TTVLQT) đã và đang góp phần nâng cao uy tín, vị thế về khoa học và công nghệ (KH&CN) nước nhà, giúp KH&CN Việt Nam hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.

Bến Tre: Đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Những năm gần đây, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) tại Bến Tre đã được triển khai đồng bộ, có tính cấp thiết, ứng dụng cao phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra, góp phần nâng cao vai
trò của KH&CN trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH).

Nghị viện châu Âu thông qua Đạo luật về trí tuệ nhân tạo

Ngày 13/03/2024, các nghị sỹ của Nghị viện châu Âu (EP) đã bỏ 523 phiếu ủng hộ, 46 phiếu chống và 49 phiếu trắng, nhất trí thông qua Đạo luật Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence Act - AIA) nhằm đảm bảo sự an toàn và tuân thủ các quyền cơ bản trong tiến trình thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Trước đó, toàn văn nội dung dự luật trên cũng đã được thống nhất sau các cuộc đàm phán giữa EP với tất cả các quốc gia thành viên vào ngày 09/12/2023. AIA gồm 459 trang, 13 chương, 113 điều và 13 phụ lục.

Thực phẩm liên quan như thế nào tới biến đổi khí hậu?

Biến đổi khí hậu gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng, cản trở sự phát triển của thế giới và đang là mối quan tâm lớn của nhân loại. Nhiều nghiên cứu cho thấy, sự nóng lên toàn cầu bắt nguồn từ chính những hành vi của con người. Trong đó có những hoạt động tưởng như vô hại là sản xuất và tiêu thụ thực phẩm. Hướng tới Ngày Môi trường thế giới (5/6) chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này.