Nắm bắt xu thế và chuyển đổi số: Hành trình để doanh nghiệp kiến tạo tương lai

Thế giới đang bước vào một kỷ nguyên mới với những thay đổi phi thường, trong đó công cuộc chuyển đổi số (CĐS) rộng khắp trên mọi lĩnh vực và ở mọi quốc gia đóng vai trò nền tảng và là động lực chủ đạo. Trong kỷ nguyên với những thách thức và cơ hội chưa từng có này, các quốc gia và doanh nghiệp có khát vọng lớn, tầm nhìn thời đại và chiến lược thực thi sắc bén có thể làm nên những thành quả phát triển vượt bậc. Vậy đâu là các đặc trưng và xu thế đổi thay lớn của thời đại? Những nội dung của nâng tầm chiến lược mà các doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý trong nỗ lực thiết kế và triển khai công cuộc CĐS của mình là gì? Bài viết sẽ góp phần trả lời cho những câu hỏi này.

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam sau 5 năm thực hiện Đề án 844

Ngày 18/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 844/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844). Sau 5 năm thực hiện, Đề án 844 đã triển khai thành công 7 hoạt động chính sau: (1) Hoàn thiện cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý cho KNĐMST; (2) Nâng cao năng lực cho các chủ thể của hệ sinh thái KNĐMST; (3) Hỗ trợ các chương trình ươm tạo, thúc đẩy kinh doanh và cung cấp dịch vụ, phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật cho KNĐMST; (4) Hình thành mạng lưới và kết nối quốc tế cho KNĐMST; (5) Tổ chức Ngày hội KNĐMST quốc gia (Techfest Vietnam); (6) Xây dựng Cổng thông tin KNĐMST quốc gia; (7) Truyền thông thúc đẩy văn hóa KNĐMST. Có thể nói, Đề án 844 đã góp phần làm cho doanh nghiệp (DN) KNĐMST dần trở thành lực lượng tiên phong, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Vắc xin mRNA: Cuộc cách mạng mới chỉ bắt đầu

Đại dịch COVID-19 là một thách thức to lớn, làm thay đổi cách sống bình thường của chúng ta. Tuy nhiên, đại dịch cũng là “cơ hội” mang lại sự thay đổi đột phá của một số ngành. Một trong những thành công đó là sự phát triển của nhiều loại vắc xin Covid-19. Đặc biệt là vắc xin mRNA - công nghệ hiện đang được các nhà khoa học đánh giá là tạo nên cuộc cách mạng trong nghiên cứu chế tạo vắc xin.

Chính sách “bắt kịp” của Trung Quốc và bài học đối với Việt Nam

Trung Quốc là một trong số ít các quốc gia đạt được mức tăng trưởng liên tục trong một thời gian dài (hơn 4 thập kỷ). Với số dân “khổng lồ” đã tạo nên những áp lực đặc biệt trong các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhưng tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc trong hơn 4 thập niên qua được đánh giá như “một phép lạ”. Các nhà kinh tế học đều nhận định: Trung Quốc là một trong những quốc gia học tập, bắt kịp công nghệ nhanh nhất trong số những quốc gia đi sau.