Thứ năm, 15/10/2020 08:35
Số 10 năm 202024 - 28Download

Công nghệ vi sinh Việt Nam: Hiện trạng và xu hướng phát triển

Tạ Việt Dũng1, Nguyễn Đức Hoàng1, Lê Trọng Tài1, Ngô Đình Bính2

1Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ KH&CN
2Viện Công nghệ sinh học, VAST

Kết quả xây dựng bản đồ công nghệ trong công nghệ vi sinh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đã cơ bản đánh giá và phân tích rõ các vấn đề quan trọng của ngành hiện nay, như hiện trạng công nghệ vi sinh trong các ngành sản xuất của Việt Nam, nhu cầu tiềm năng của thị trường, mức độ yêu cầu công nghệ, khả năng phát triển công nghệ, xu hướng phát triển công nghệ vi sinh trên thế giới. Trên cơ sở các kết quả đạt được, một số định hướng phát triển công nghệ vi sinh trong thời gian tới đã được xác định và đề xuất dựa trên 3 nhóm chính (công nghệ, hạ tầng và ứng dụng) và 3 cấp (quốc gia, ngành/lĩnh vực và doanh nghiệp). Những định hướng này góp phần quan trọng trong việc xây dựng chiến lược phát triển công nghệ sinh học trong thời gian tới, cũng như làm cơ sở cho việc xây dựng đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới công nghệ của viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.

Lượt dowload: 10 Lượt xem: 29

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)