Thứ sáu, 13/11/2020 08:25
Số 11 năm 20204 - 7Download

Chính sách thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Thực trạng và giải pháp

NguyễnThị Thu Hiền, Đinh Thị Hà Giang

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ KH&CN

Mặc dù tỷ lệ chi cho nghiên cứu và phát triển/GDP liên tục tăng ấn tượng trong thời gian qua nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2011-2020. Một trong những nguyên nhân của thực trạng này là hệ thống chính sách thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) còn có những hạn chế cần được khắc phục.

Lượt dowload: 12 Lượt xem: 60

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)