Thứ ba, 15/12/2020 08:30
Số 12 năm 202023 - 25Download

Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới 2011-2020 và định hướng 2021-2025

GS.TS Nguyễn Tuấn Anh1, TS Nguyễn Văn Thịnh2

1Chủ nhiệm Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng NTM
2Thành viên Ban Chủ nhiệm kiêm thư ký khoa học Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng NTM

Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai từ năm 2011 đến nay đã nhận được sự quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước, các bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp và nông dân. Trong bài viết này, các tác giả giới thiệu tổng quát về những thành tựu đạt được trong nghiên cứu, chuyển giao phục vụ xây dựng NTM của Chương trình trong giai đoạn 2011-2020 và định hướng công tác nghiên cứu khoa học đến năm 2025.

Lượt dowload: 15 Lượt xem: 89

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)