Thứ hai, 15/03/2021 08:20

KX.01/16-20: Một số kết quả và định hướng nghiên cứu giai đoạn 2021- 2025

GS.TS Trần Thọ Đạt1, PGS.TS Đỗ Hương Lan2

1Chủ nhiệm Chương trình KX.01/16-20,
2Thư ký Chương trình KX.01/16-20

Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” (mã số: KX.01/16-20) đến nay đi đến giai đoạn cuối và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Giai đoạn 2021-2025 đặt ra nhiều vấn đề mới, đòi hỏi Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của giai đoạn này phải có những định hướng mới…

Lượt dowload: 9 Lượt xem: 66

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)