Thứ hai, 15/01/2024 07:51
Số 1+2 năm 202461 - 64Download

Sản xuất giống cá dìa tại Thừa Thiên Huế

Nguyễn Quang Linh1, 2, Trần Vinh Phương2, 3, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm1, Nguyễn Xuân Huy3, Nguyễn Văn Huy1, Hoàng Đình Trung4, Nguyễn Khoa Huy Sơn1, Trần Nguyên Ngọc1, Trần Thị Bách Thảo2, 3, Phan Toàn5, Bùi Nguyên Bình6

1Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

2Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế

3Đại học Huế

4Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

5Công ty TNHH MTV Thương mại Thủy sản Quốc Thắng

6Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Thanh Bình

Hướng đến mục tiêu nhân rộng và phát triển mô hình sản xuất giống, nuôi thương phẩm cá dìa và xây dựng chuỗi giá trị thực phẩm ngon, đặc sản ở vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Thừa Thiên Huế theo hướng bền vững, các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế đã đề xuất và được Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phê duyệt dự án “Sản xuất thử nghiệm giống nguồn gen cá dìa (Siganus guttatus)”, mã số: NVQG-2019/DA.18, giai đoạn 9/2019-8/2023. Thành công của dự án không chỉ góp phần hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá dìa, mà còn thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia phối hợp trong việc xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm loài cá này

Lượt dowload: 149 Lượt xem: 554

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)