Thứ hai, 05/09/2022 07:50
Số 9 năm 202211 - 13Download

Chính sách vượt trội cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam

Hoàng Xuân Long, Hoàng Lan Chi

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Chính sách vượt trội đang thu hút nhiều sự quan tâm nhằm tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) ở Việt Nam. Tuy nhiên, chính sách vượt trội về KH,CN&ĐMST là vấn đề phức tạp, bài viết sẽ phân tích và làm rõ một số khía cạnh cần chú ý của loại chính sách này.

Lượt dowload: 110 Lượt xem: 516

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)