Thứ sáu, 05/08/2022 08:00
Số 8 năm 20224 - 6Download

Những vấn đề đặt ra đối với nền kinh tế số Việt Nam

Carolyn Turk

Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam

Kinh tế số là một trong những động lực thúc đẩy và giúp doanh nghiệp chèo lái qua những thời điểm khó khăn, đặc biệt là khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra trong 2 năm qua. Tuy nhiên, để phát triển kinh tế số cần chú ý một số yếu tố và vấn đề đặt ra: hạ tầng số, doanh nghiệp số, nền tảng số công cộng, kỹ năng số, dịch vụ tài chính số, môi trường đảm bảo tin cậy, chuyển đổi số bao trùm.

Lượt dowload: 22 Lượt xem: 54

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)